Uniwersytet Trzeciego Wieku jest placówką oświatowo - kulturalną dla osób w wieku emerytalnym oferującą systematyczne i atrakcyjne zajęcia, których głównym celem jest upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin życia. Nasz Uniwersytet jest dosyć młody, został powołany do życia w marcu 2007 roku.

Poprzez swoją działalność UTW wysyła do społeczeństwa ważny sygnał: aktywność w życiu nie kończy się wraz z odejściem na emeryturę. To teraz właśnie można oddać się bez reszty robieniu czegoś, co daje przyjemność, satysfakcję. Aktywność intelektualna i fizyczna daje także gwarancję sprawności i pogody ducha, chroni przed depresjami i frustracjami oraz poczuciem alienacji. 

Jesteśmy nastawieni na działanie, program opracowywany jest na każdy semestr i staramy się wzbogacać Naszą ofertę, by zawsze znalazło się coś nowego i interesującego. Jeżeli jesteś osobą pełną pasji, energii to na pewno powinieneś trafić do naszego UTW. 

W naszym Uniwersytecie Słuchacze mają możliwość uczestniczenia w wykładach o różnej tematyce oraz szansę przynależenia do rozmaitych sekcji. Ponad to słuchacze mają możliwość korzystania z organizowanych w trakcie semestru warsztatów, kół zainteresowań, wycieczek krajoznawczych oraz wycieczek muzealnych.

Działalność UTW finansowana jest w znacznej mierze ze składek słuchaczy. Środki te są przeznaczone na utrzymanie bieżącej działalności UTW jak wykładowcy, lektorzy, niektóre sale. Uniwersytet funkcjonuje w oparciu o zatwierdzony przez Władze Uczelni regulamin. Informujemy, że regulamin UTW do wglądu w zakładce materiały do pobrania.

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Koordynator ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku
dr Beata Lisowska
e-mail: utw@ahe.lodz.pl

Pokój K220, piętro II
Adres:
90-212 Łódź
ul. Sterlinga 26

Asystent koordynatora
Kinga Mielczarek
e-mail: kmielczarek@ahe.lodz.pl
tel. +48 42 29 95 517